Players By Country  

Geographical map of Players »
Ukraine

The following players wil compete for Ukraine in this EuroTour - 9 Ball - Open Euro Tour held this year in Veldhoven, Netherlands.
 
Nr  Name  Category Spots Assigned ID
1.   Holieva, Daria  Women M9 M10 W9         4234 -
2.   Polovinchuk, Kateryna  Women W9             2862
   Total Spots:  4
    - Men (M8/M9/M10/MS/MT):  2 (0/1/1/0/0)
    - Women (W8/W9/W10/WS/WT):  2 (0/2/0/0/0)


The following players have already competed for Ukraine in ET Events in the past: 

Nr.
Name Nickname Residence   M9 Photo ID
1.  Gursh, Artem -- --
  - 1705
2.  Holieva, Daria -- --
  - 4234
3.  Khodatskyy,Stanislav -- --
  1519
4.  Kobec, Valentin -- --
  - 4339
5.  Koryagin, Vadym -- --
  1520
6.  Koshovyi, Artem -- Kiev
  1577
7.  Krasnozhon, Dariya --
  2612
8.  Nagornaya, Viktoriya -- --
  2858
9.  Nemcheninov, Vyacheslav -- --
  - 3320
10.  Novosad, Yevgen -- --
  1493
11.  Patsura, Vitaliy -- --
  3106
12.  Pavelko, Nikita -- --
  2997
13.  Polovinchuk, Kateryna -- --
  2862
14.  Skvortsov, Viacheslav -- --
  - 4340
15.  Vinokyr, Yaroslav -- --
  2406
Visit the Aramith website ... Visit the Billiard Beckmann website ... Visit the Dynamic Billard website ... Visit the Iwan Simonis website ... Visit the Rasson website ...