Players By Country  

Geographical map of Players »
Russia

The following players wil compete for Russia in this EuroTour - 9 Ball - Open Euro Tour held this year in Veldhoven, Netherlands.
 
Nr  Name  Category Spots Assigned ID
1.   Guleikova, Aleksandra  Girls M9 M10 W9         3761 -
   Total Spots:  3
    - Men (M8/M9/M10/MS/MT):  2 (0/1/1/0/0)
    - Women (W8/W9/W10/WS/WT):  1 (0/1/0/0/0)


The following players have already competed for Russia in ET Events in the past: 

Nr.
Name Nickname Residence   M9 Photo ID
1.  Ablyazov, Dmitry -- --
  - 2763
2.  Alfimov, Alexander -- --
  - 1723
3.  Arefev, Egor -- --
  - 4121
4.  Arsseniev, Daniel -- --
  - 1114
5.  Buslaev, Evgenii -- --
  - 2489
6.  Chinakhov, Ruslan -- --
  1199
7.  Derbilov, Viacheslav -- --
  2326
8.  Dudanets, Maksim -- --
  2302
9.  Ermakov , Alexandr -- --
  - 4402
10.  Fokin, Denis -- --
  2518
11.  Glushenko, Yuri -- --
  - 817
12.  Gorst, Fedor -- --
  - 3239
13.  Guleikova, Aleksandra -- --
  - 3761
14.  Gurova, Viktoriia -- --
  - 3967
15.  Khairullin, Ilias -- --
  - 4256
16.  Khalikova, Diana -- --
  - 4305
17.  Kismereshkin, Yury -- --
  2765
18.  Kovalerchik, Arseny -- --
  - 4392
19.  Kulunin, Ivan -- --
  - 825
20.  Lutsker, Sergey -- --
  2976
21.  Maslov, David -- --
  2313
22.  Matvienko, Vladimir -- --
  - 4255
23.  Mayboroda, Andrey -- --
  - 4376
24.  Mazhirina, Ana -- --
  2187
25.  Mikhailov, Leonid -- --
  - 149
26.  Nekleenov, Ilia -- --
  - 3729
27.  Nikitin, Sergey -- --
  119
28.  Nikolaev, Mikhail -- --
  2264
29.  Nikolayev, Vladimir -- --
  - 159
30.  Pavlukhin, Vitaly -- --
  2396
31.  Pildish, Konstantin -- --
  - 3275
32.  Plisko, Anton -- --
  - 3966
33.  Presnyakov, Anton -- --
  - 679
34.  Pruchay, Roman -- --
  1997
35.  Safiullin, Marsel -- --
  - 3458
36.  Sayapin, Maxim -- --
  2340
37.  Seroshtan, Andrey -- --
  2397
38.  Seroshtan, Natalia -- --
  2398
39.  Shcherbinin, Pavel -- --
  - 3178
40.  Shkudov, Dmitrii -- --
  - 3963
41.  Sirotina, Daria -- --
  - 3102
42.  Smelnitsky, Danila -- --
  2157
43.  Sokolov, Egor -- --
  - 4404
44.  Sokolov, Stanislav -- --
  - 3268
45.  Stalev, Eugene -- --
  - 1288
46.  Stalev, Evgeny -- --
  - 2764
47.  Stepanov, Konstantin Kosta Moscow, Russia
  28
48.  Tkach, Kristina -- --
  - 3103
49.  Trifonov, Egor -- --
  - 3733
50.  Trushevskaia, Valeriia -- --
  - 4414
51.  Yaroshenko, Roman -- --
  570
52.  Zaletov, Alexander -- --
  - 848
53.  Zima, Grigory -- --
  - 406
54.  Zolotilov, Konstantin Kostillio Moscow, Russia
  32
Visit the Aramith website ... Visit the Billiard Beckmann website ... Visit the Dynamic Billard website ... Visit the Iwan Simonis website ... Visit the Rasson website ...