Players By Country  

Geographical map of Players »
Ukraine

The following players wil compete for Ukraine in this Men, Women & Wheelchair European Championships held this year in Treviso, Italy.
 
Nr  Name  Category Spots Assigned ID
1.   Mytko, Artur  Men M8 M9 M10         2776
2.   Nagorna, Viktoria  Women W8 W9 W10 WS WT     567
3.   Patsura, Vitaliy  Youth M10 MS Y8 Y9       2133
4.   Polovinchuk, Kateryna  Women W8 W9 W10 WS WT     1875
5.   Sinokop, Anton  Youth Y8 Y9           2922 -
6.   Siranchuk, Darya  Women W8 W9 W10 WS WT     2202
7.   Skvortsov, Viacheslav  Youth Y8 Y9           2896
8.   Tiuftiaev, Maksym  Wheelchairs WC8 WC9 WC10         2790 -
9.   Ukraine  Country WT             -127 -
10.   Vinkurova, Polina  Girls W8 W9 W10 WS       2917 -
   Total Spots:  34
    - Under 21 - Youth (Y8/Y9/Y10/YS/YT):  6 (3/3/0/0/0)
    - Men (M8/M9/M10/MS/MT):  5 (1/1/2/1/0)
    - Women (W8/W9/W10/WS/WT):  20 (4/4/4/4/4)
    - Wheelchairs (WC8/WC9/WC10):  3 (1/1/1)


The following players have already competed for Ukraine in EC Events in the past: 
Nr.
Name Nickname Residence   M9 Photo ID
1.  Bondarenko, Anton -- --
  1163
2.  Budnik, Andrey -- Kiev, Ukraine
  - 579
3.  Denisova, Maria -- --
  1403
4.  Dyachuk, Maksim -- --
  1164
5.  Dyachuk, Maksym -- --
  1449
6.  Dzhulai, Oleksandr -- --
  - 689
7.  Evseenko, Yuliya -- --
  1042
8.  Fedorets, Olesia -- --
  1883
9.  Golubyeva, Alina -- --
  1786
10.  Hodatskiy, Stas -- --
  1196
11.  Hudik, Oleg -- Odessa, Ukraine
  - 580
12.  Iermolenko, Oleksii -- --
  1897
13.  Iuretskyi, Vitalii -- --
  1787
14.  Kaliaiev, Danii -- --
  2673
15.  Khodatskyi, Stanislav -- --
  1477
16.  Klishchar, Leonid -- --
  1165
17.  Kobets, Valentyn -- --
  2674
18.  Kobruseyva, Evgeniya -- --
  1049
19.  Koriagin, Vadim -- Kiev, Ukraine
  673
20.  Koryagin, Vadym -- --
  1485
21.  Koshevoy, Artem -- --
  543
22.  Koshovyi, Artem -- --
  750
23.  Kovtun, Valeriy -- Kiev, Ukraine
  - 544
24.  Krasnozhon, Daria -- --
  1487
25.  Krasnozhon, Darya -- --
  784
26.  Krasnozhon, Oleksandra -- --
  1406
27.  Kuznetsov, Alexander -- --
  - 678
28.  Lialin, Ihor -- --
  2675
29.  Mytko, Artur -- --
  2776
30.  Nagorna, Viktoria Vica Kiev, Ukraine
  567
31.  Nagornaya, Viktoriya -- --
  1522
32.  Naumenko, Natalya -- --
  1058
33.  Novosad, Evgen -- Dnepropetrovsk, Ukraine
  674
34.  Patsura, Vitaliy -- --
  2133
35.  Pavelko, Nykyta -- --
  2312
36.  Pavlutskaya, Iana -- --
  1105
37.  Polovinchuk, Kateryna -- --
  1875
38.  Rudenko, Ivan -- --
  2881
39.  Rudenko, Nikita -- --
  2239
40.  Sinokop, Anton -- --
  - 2922
41.  Siranchuk, Darya -- --
  2202
42.  Skorokhodov, Dmytro -- --
  2882
43.  Skvortsov, Viacheslav -- --
  2896
44.  Solomka, Bohdana -- --
  2699
45.  Talov, Eugeniy -- --
  - 545
46.  Tiuftiaev, Maksym -- --
  - 2790
47.  Tomko, Tetyana -- --
  - 2314
48.  Ukraine -- --
  - -127
49.  Vaskovskyy, Sergiy -- --
  1570
50.  Vinkurova, Polina -- --
  - 2917
51.  Yevseyenko, Yuliya -- --
  1583
52.  Zaika, A. -- --
  - 692
53.  Zhygailova, Liubov -- --
  2333
54.  Zlotnytskyi, Yevgen -- --
  2181


Legenda of tournaments played (Categories and disciplines)
Category   8 Ball   9 Ball   10 Ball   Straight   Teams
Girls G8 G9 G10 GS  
Juniors J8 J9 J10 JS JT
Ladies L8 L9 L10    
Men M8 M9 M10 MS  
Seniors S8 S9 S10 SS ST
Women W8 W9 W10 WS  
Wheelchairs WC8 WC9 WC10    

Visit the Aramith website ... Visit the Dynamic Billard website ... Visit the Iwan Simonis website ... Visit the Patricks Canadian Taverne website ... Visit the Rasson website ...