Players By Country  

Geographical map of Players »
Ukraine

The following players wil compete for Ukraine in this EC - All Disciplines European Championships held this year in Veldhoven, Netherlands.
 
Nr  Name  Category Spots Assigned ID
 Participants to be announced.


The following players have already competed for Ukraine in EC Events in the past: 
Nr.
Name Nickname Residence   M9 Photo ID
1.  Bondarenko, Anton -- --
  1163
2.  Budnik, Andrey -- Kiev, Ukraine
  - 579
3.  Denisova, Maria -- --
  1403
4.  Dyachuk, Maksim -- --
  1164
5.  Dyachuk, Maksym -- --
  1449
6.  Dzhulaj, Alexander -- --
  - 689
7.  Evseenko, Yuliya -- --
  1042
8.  Fedorets, Olesia -- --
  1883
9.  Golubyeva, Alina -- --
  1786
10.  Hodatskiy, Stas -- --
  1196
11.  Hudik, Oleg -- Odessa, Ukraine
  - 580
12.  Iermolenko, Oleksii -- --
  1897
13.  Iuretskyi, Vitalii -- --
  1787
14.  Kaliaiev, Daniil -- --
  2673
15.  Khodatskyi, Stanislav -- --
  1477
16.  Klishchar, Leonid -- --
  1165
17.  Kobets, Valentyn -- --
  2674
18.  Kobruseyva, Evgeniya -- --
  1049
19.  Koriagin, Vadim -- Kiev, Ukraine
  673
20.  Koryagin, Vadym -- --
  1485
21.  Koshevoy, Artem -- --
  543
22.  Koshovyi, Artem -- --
  750
23.  Kovtun, Valeriy -- Kiev, Ukraine
  - 544
24.  Krasnozhon, Daria -- --
  1487
25.  Krasnozhon, Darya -- --
  784
26.  Krasnozhon, Oleksandra -- --
  1406
27.  Kuznetsov, Alexander -- --
  - 678
28.  Lialin, Ihor -- --
  2675
29.  Nagorna, Viktoria Vica Kiev, Ukraine
  567
30.  Nagornaya, Viktoriya -- --
  1522
31.  Naumenko, Natalya -- --
  1058
32.  Novosad, Evgen -- Dnepropetrovsk, Ukraine
  674
33.  Patsura, Vitaliy -- --
  2133
34.  Pavelko, Nykyta -- --
  2312
35.  Pavlutskaya, Iana -- --
  1105
36.  Polovinchuk, Kateryna -- --
  1875
37.  Rudenko, Nikita -- --
  2239
38.  Siranchuk, Darya -- --
  2202
39.  Solomka, Bohdana -- --
  2699
40.  Talov, Eugeniy -- --
  - 545
41.  Tomko, Tetyana -- --
  - 2314
42.  Ukraine -- --
  - -127
43.  Vaskovskyy, Sergiy -- --
  1570
44.  Yevseyenko, Yuliya -- --
  1583
45.  Zaika, A. -- --
  - 692
46.  Zhygailova, Liubov -- --
  2333
47.  Zlotnytskyi, Yevgen -- --
  2181


Legenda of tournaments played (Categories and disciplines)
Category   8 Ball   9 Ball   10 Ball   Straight   Teams
Girls G8 G9 G10 GS  
Juniors J8 J9 J10 JS JT
Ladies L8 L9 L10    
Men M8 M9 M10 MS  
Seniors S8 S9 S10 SS ST
Women W8 W9 W10 WS  
Wheelchairs WC8 WC9 WC10    

Visit the Aramith website ... Visit the Dynamic Billard website ... Visit the Iwan Simonis website ... Visit the Patricks Canadian Taverne website ... Visit the Rasson website ...